ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΩΝ

Απόφραξη της κεντρικής φλέβας ή μικρότερων κλάδων

Τι είναι θρόμβωση κλάδου ή κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς;

Είναι η απόφραξη της κεντρικής φλέβας ή μικρότερων κλάδων, που απάγουν το αίμα από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο αμφιβληστροειδής και η ωχρά κηλίδα βρίσκονται στο πίσω μέρος του ματιού και είναι υπεύθυνοι για την ευκρινή όραση.

 

Οι θρομβώσεις αμφιβληστροειδικών αγγείων είναι η δεύτερη σε συχνότητα αγγειακή πάθηση του οφθαλμού, μετά από τον σακχαρώδη διαβήτη. Σαφώς η θρόμβωση της κεντρικής φλέβας είναι σοβαρότερη από την κλαδική. Αν και επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται η υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση, ο διαβήτης, το γλαύκωμα, πηκτικές διαταραχές και άλλες παθήσεις, εν τούτοις, η ακριβής αιτία της πάθησης δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβεί και σε νέα υγιή άτομα (σπανιότερα), αλλά συνήθως σε άντρες και γυναίκες στην 6η δεκαετία της ζωής.

 

Στο ιατρείο του χειρουργού οφθαλμίατρου Στεργίου Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ενημερωθείτε έγκυρα και υπεύθυνα για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης φλεβών.