ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Πρόληψη και αποκατάσταση

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια παθολογική κατάσταση, κατά την οποία τα μικρά αγγεία στο εσωτερικό του ματιού, στον αμφιβληστροειδή, αρχίζουν να δημιουργούν μικροανευρύσματα, μικροαιμορραγίες, χάνουν υγρά και δημιουργούν οίδημα στην ωχρά (το κέντρο της όρασης), με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να βλέπουμε θολά. Αυτή είναι η απλή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

 

Όταν προχωρήσει η διαβητική πάθηση και δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα, μεταπίπτει στη σοβαρή - παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, όπου δημιουργούνται πολλά παθολογικά νεοαγγεία που αιμορραγούν και οδηγούν σε μεγάλη απώλεια της όρασης και τελικά σε αποκόλληση, καταστάσεις που είναι πολλές φορές μη αναστρέψιμες.

 

Στο ιατρείο του χειρουργού οφθαλμίατρου Στεργίου Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση της διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας.