ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Εξέταση της ωχροπάθειας

ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα (άνδρες – γυναίκες) άνω των 60 ετών. Γιατί;

 

Με την πάροδο των χρόνων η ωχρά κηλίδα του οφθαλμού υφίσταται ανατομικές κυρίως αλλαγές. Συνεπώς, η δυνατότητα καθαρής όρασης μειώνεται. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται το πρόβλημα όταν αρχίζει το οπτικό του πεδίο να μειώνεται αισθητά και να εμφανίζονται δυσκολίες στις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Στο ιατρείο του χειρουργού οφθαλμίατρου Στεργίου Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη, η εξέταση της ωχροπάθειας πραγματοποιείται με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), η οποία καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια την αλλοίωση στον πάσχοντα οφθαλμό.